Friday, 11 December 2015

PUISI MAKASSAR - NGA

Cipt. Ibrahim Dg. Bombong

NGA

LOKO' LALANG PA'MAI
TINAO RI ANGING BANGNGI MA DINGING - DINGING
SIERANG NAKKU TAKARAPIKANG
RI LA'LANG BULANG RI TOMPOKANGKU

NIAKKU TAMASSAILE
SIUMURU' NAPPASAKKU
RI TIMBO GIGI TACAPPOKU

RI PARE' TAKACINIKANG
RI TANJA' TAMAKKASARAK

IKAMBEMI ANNE
PARE' TAMANNYOMBA RI PAPARE'NA
ANA' TAMANNYOMBA RI TAU TOA NA
TA SIPATABE' RI PARANNA RUPA TAU

BO'BOK JAMMING LALANG LAMARI
DOANGANG NI PA'ROYONGANG RI DOMPE' KULI'
PACCE PA'BALLE TOLI
SIRI' SA'GE LILA MAMI

TA'MURI LALANG SASSANG
SUMANGA' RI KALLANG LINO
TOLO RI JAMMANG KACARA'DEKANG

NGANROKO TOBA' RI GINTINGANG TALLASAKNU
TOAKO SALLANG NA NUSASSALAK KALENNU....

No comments:

Post a Comment